Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr – Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKTI
TECH GARDEN

Uvjeti dostave

Vrijeme dostave

Dogovoreni datum isporuke je ispunjen, ako je roba napustila mjesto određeno od strane Tech Gardena do kraja isteka datuma isporuke ili da je naručitelju prikazana poslana pošiljka.

Ako isporuka ovisi o dokumentima, dozvolama, ili o razjašnjenju bitnih problema vezanih uz izvršenje ugovora, koje naručitelj mora dostaviti, onda je dogovoreni termin isporuke samo onda obvezan, ako naručitelj 8 tjedana prije datuma isporuke to pitanje razriješi odnosno priloži dokumente ili dozvole i pismenim putem do tog trenutka obavijesti Tech Garden, onda će se prema toj posebnoj pismenoj odredbi ravnati obje stranke iz ugovora.

Rokovi isporuke počinju danom potvrde narudžbe, odnosno prioritetno danom uplate avansa.

Poštivanje vremena isporuke uvjetovano je ispunjenjem dogovorenih obveza plaćanja. Osim toga, vrijeme isporuke počinje nakon ispunjenja tih ugovornih obveza, koje su utvrđene individualnim ugovorom.

Kod kašnjenja isporuke prema navedenim odredbama, novi termin isporuke i instalacije obvezujući je tek nakon pismene potvrde jednog od pravno odgovornih zaposlenika Tech Gardena. Jednako vrijedi i za termine koji su na temelju pravnih odredbi postali obavezni.

U slučaju da je dostava onemogućena radi više sile ili događanja, koja nam otežavaju isporuku ili čak ju čine nemogućom (npr. prirodne katastrofe, smetnje u poslovanju, štrajk, isključenja s rada, nedostatak sirovina, problemi u prometu), bez obzira na to da li se javljaju kod nas ili kod drugih dobavljača i da ne možemo izvršiti isporuku na vrijeme ni primjenom uobičajenih mjera opreza, pomjeraju se termini isporuke odnosno produžuju se rokovi isporuke onoliko koliko su smetnje trajale. Ako smetnja potraje duže od 3 mjeseca onda svaka stranka ima pravo otkazati ugovor u pismenom obliku. U slučaju otkazivanja ugovora potrebno je nadoknaditi društvu Tech Garden d.o.o.. sve troškove već odrađenih poslova sa materijalom. Na zahtjev jedne od stranki druga stranka se treba pri isteku tri mjeseca roka odugovlačenja izjasniti je li se želi pridržavati ugovora ili ne. Društvo Tech Garden d.o.o.. se obvezuje da će naručitelja obavijestiti o bilo kojem kašnjenju roka isporuke. Jednako vrijedi i za prestanak kašnjenja.

Ako je Tech Garden odgovoran za kašnjenje roka isporuke, naručitelj može raskinuti ugovor, nakon što nam je u pismenom obliku postavio razuman naknadni rok i nakon što je taj rok neiskorišteno istekao.

Zahtjevi za naknadu štete zbog nepridržavanja dogovorenog vremena isporuke dovode do naknade štete samo kod nemarnosti društva Tech Garden d.o.o.. ili njihovih zastupnika. To ne vrijedi ako je posao zaključen. Pravne odredbe ostaju nepromijenjene.

VII. Isporuka, zaobilaženje opasnosti, preuzimanje, odugovlačenje preuzimanja

Isporuka počinje od mjesta koje je odredio Tech Garden, gdje je ujedno i mjesto izvršenja usluga. Na zahtjev i trošak naručitelja roba će se poslati na drugo odredište. Ako nije drugačije dogovoreno, društvo Tech Garden d.o.o.. ima pravo samo odrediti način slanja.

Za opasnosti od oštećenja robe odgovoran je naručitelj i to najkasnije pri preuzimanju. Međutim kod kupnje prijevoza, rizik od slučajnog pogoršanja i slučajnog oštećenja robe kao i opasnost od odgode spada na špeditera ili na drugu osobu zaduženu za obavljanje prijevoza već s isporukom robe.

Naručitelj je dužan prilikom dostave otvoriti I pregledati dostavljenu narudžbu ispred dostavljača i utvrđenu štetu uz svjedoka, odmah reklamirati dostavnoj službi. Naknadne reklamacije Tech Garden neće uvažiti.