Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. www.strukturnifondovi.hr – Saznajte više o projektu na linku EU PROJEKTI
TECH GARDEN

Uvjeti reklamacije i jamstva

VIII. Jamstvo

Za prava kupca kod materijalne i nematerijalne štete (uključujući, pogrešnu i nepotpunu isporuku kao i nepravilne instalacije ili nepravilne upute za instalaciju), vrijede važeće zakonske odredbe, ukoliko u daljnjem tekstu ništa drugačije nije navedeno.

Zahtjev za reklamaciju od strane kupca pretpostavlja da je kupac ispunio svoje obveze u potpunosti prema društvu Tech Garden d.o.o..

Tech Garden može odbiti otklanjanje nedostataka, sve dok kupac nije podmirio sva svoja dugovanja, s iznimkom jednog iznosa koji odgovara iznosu neispravne robe. U tom slučaju kupac je dužan platiti unaprijed samo ako je Tech Garden u pisanom obliku potvrdilo nedostatke.

Tech Gardenu se mora omogućiti pregled nedostataka na licu mjesta. Ukoliko se ne omogući pregled na licu mjesta, reklamacija je nevažeća.

Rok za reklamacije istječe utvrđenim terminima jamstva za proizvode, odnosno od trenutka potvrde narudžbe odnosno početka izrade narudžbe. Tech Garden daje jamstvo za slijedeće proizvode na sljedeći vremenski rok: sve mahovine 3 godina, sve lišće 3 godine, sve paprati 1 godinu te sve cvijeće 1 godinu.

U važećem vremenskom periodu jamstva, u slučaju reklamacije nakon što je utvrđeno da je pravno osnovana I valjana, Tech Garden ne vrši povrat novčanih sredstava već je isključivo dužan kupcu dostaviti tehnički ispravan proizvod.

U slučaju povrata roba, Tech Garden ne snosi troškove proizišle iz troškova dostavne službe; ove troškove snosi isključivo naručitelj.

Za slučaj iz čl.II, st.2. Općih uvjeta poslovanja Tech Garden ne snosi troškove proizašle iz varijacija konačnog proizvoda

Kupac ima obvezu čuvati robu u dobrom stanju tijekom razdoblja zadržavanja što naročito uključuje poštivanje Uvjeta i preporuka za montažu i držanje proizvoda. Također, Tech Garden ne odobrava jamstvo za sve zahvate na instalacijama koje je radio klijent u svom aranžmanu.

U slučaju neispunjavanja Uvjeta i preporuka za montažu i držanje proizvoda, klijent ne ostvaruje nikakva jamstva za Tech Garden proizvode.